Mens fokus er på arealkonfliktene på land i forbindelse med det grønne skiftet, med fokus på vindkraft og reindrift, skjer det store endringer i økosystemene i havet.

Vi ser det på lokale forhold her i Midt-Troms. Min far drev med heimefiske med garn i Tranøybotn på 1950-60-tallet. Da var det vanlig at fjorden frøs til helt ut til Tranøya, og han fikk aldri en taskekrabbe i flyndregarnene sine.

Nå er isen i Tranøybotn stort sett borte, og taskekrabben er blitt vanlig å få i flyndregarnene. To klare indikasjoner på at temperaturen har steget på grunn av den globale oppvarmingen. Enda mer dramatisk er temperaturendringene rundt Svalbard, der makrellen forekommer i Isfjorden og lodda trekker nordover og lukter på Polhavet.

VINNER?: Taskekrabben. En klimavinner i Nord-Norge. Kanskje fremtidens viktigste bestand for fiskeriene? spør Roar Jørgensen. Foto: Privat

Andre fiskebestander trekker også mot nord på grunn av temperaturøkningene. Det siste eksemplet er silda, som nå endrer gyteområde fra bankene utenfor Møre til bankene utenfor Senja. Enn så lenge til stor glede for lokale fiskere, fiskekjøpere og alle bankene som har pant i fiskekvotene.

Fiskerne sier de er overrasket over at det er så mye torsk utenfor Senja når kvotene er så lave. Årsaken er vel at skreien lokkes til å stoppe opp utenfor Senja og spise sild.

Det var gledelig at verdens nasjoner kom til enighet om en klimaavtale der verdens land ble enige om en omstilling bort fra olje og gass. Noe som vil bidra til at klimaendringene skjer saktere, og ta mer hensyn til mulighetene til framtidige generasjoner til å oppleve et levelig klima.

Det er mye som tyder på at realitetene ikke har sunket inn hos mange, og Ola Borten Moe, stortingsrepresentant for Sp og eier i oljeselskapet OKEA, fronter synspunkter om «at det grønne skiftet og klimamålene er totalt urealistiske og ødeleggende for økonomien og vanlige folks muligheter».

Dersom hans synspunkter vinner frem, vil temperaturen i havet fortsette å stige, samtidig som oljenæringen blir utviklet og ikke avviklet. Det kan komme til å føre til at våre mest verdifulle fiskebestander, som torsk og sild, fortsetter sin vandring nordover til Finnmark og inn i Svalbardsonen.

Først merkes dette som tidligere nevnt med silda på Møre, så med skreien i Øst-Lofoten. Det kan bli mange fiskerier som må avvikles for at Borten Moes bankkonto skal kunne utvikles.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her