I framtiden vil Nord-Norge trenge kraft til priser som gjør næringslivet i stand til å være konkurransedyktig og til å gjennomføre det grønne skiftet. Dette behovet må vi dekke med økt produksjon av fornybar energi, som de aller fleste er enige om. Det omdiskuterte og vanskelige spørsmålet er hvordan vi skal produsere dette.

I Troms og Nord-Norge har vi mange av de nødvendige forutsetningene for å produsere grønn, fornybar energi på plass. Vi har arealene, kunnskapen — og det foreligger mange gode rapporter om hvordan vi kan gjøre dette så skånsomt som mulig.

Statsministeren var tydelig i sin tale på NHOs årskonferanse. Det skal bygges havvind langs hele vår langstrakte kyst. Det er bra, men vi må også sikre at også Troms kan ta del i denne utbyggingen. Vi har kompetente fagmiljøer i regionen som kan ta del i utbygging av havvind og plassere oss som en sentral aktør i det grønne skiftet.

NVE har pekt på 20 områder langs norskekysten som egner seg til utbygging av havvind. Syv av disse ligger i Nord-Norge (Nordvest A, B, C og Nordavind A, B, C, D).

Folk og næring i nord trenger mer og grønnere energi, smart og snart

Disse områdene er pekt på som egnet etter en helhetlig vurdering av hensynet til andre næringer, dyremangfold og andre interessenter slik at fredelig sameksistens er mulig. En grunnleggende forutsetning er også at det blåser nok.

I vår politiske plattform for samarbeidspartiene på fylkestinget i Troms har vi sagt at vi skal utarbeide en regional plan for fornybar energi. Her skal vi se på behov, konsekvenser, produksjon, nett og energieffektivisering i sammenheng.

Vi ønsker også konsekvensutredning raskest mulig av områder i Nord-Norge. Havvindsatsningen vil bidra til mer fornybar energi, og samtidig skape lokale arbeidsplasser i de regionene som lykkes. Derfor kan ikke vi være nummer to i køa når nye områder skal åpnes.

Håkon Vahl Foto: Andreas Isachsen

Utbygging av havvind i nord er mulig å gjennomføre innen et overkommelig tidsperspektiv. Likevel må vi parallelt se på andre måter å produsere energi på og ha flere tanker i hodet samtidig. Her har vi flere muligheter å vurdere: landbasert vindkraft, kjernekraft og mer vannkraft.

Det viktigste vi som politikere kan bidra med er å sørge for at vi tilegner oss nødvendig kunnskap og ruster oss til kampen for det grønne skiftet med et åpent sinn.

Folk og næring i nord trenger mer og grønnere energi, smart og snart. Det vil jeg som politiker bidra til.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her