Heldige er vi som har levd i dyp fred siden den kalde krigens slutt. Nå ser vi Russland, en nabo som er villig til å bruke krig, med krigens brutalitet fullt ut. Nå er det nødvendig igjen å være klar på hva vi trenger Forsvaret til, å forsvare landet vårt!

Vi må alle bry oss om utviklingen av Forsvaret. Det vil påvirke både vår evne til å forsvare oss og hvordan samfunnet bygges for å bidra til forsvarsevnen.

Norge valgte etter andre verdenskrig å lage totalforsvaret. Vi innså at vi som et fattig land ikke hadde mulighet til å både bygge landet og samtidig dekke oppbyggingen av et forsvar med alle dets behov. Norges samlede ressurser måtte sees under ett når landet skulle forsvares. Totalforsvaret er igjen blitt viktig, og løsninger som både bygger landet og Forsvarets operative evne må styrkes.

Forsvarskommisjonen og forsvarssjefens militærfaglige råd tegner et svart bilde av Forsvarets tilstand og evne. Nedbyggingen siden 9. november 1989 må endres til igjen å bygge forsvarsevne, i allianse med Nato og våre allierte. De er villige til å bidra i vårt forsvar, men vi må også selv ta ansvar. Det vil koste, men vår frihet og selvstendighet er for viktig til ikke å ta rådene på alvor.

Forsvarets utvikling er for viktig til å overlates bare til de med fagmilitær kunnskap

Vi i nord kjenner Forsvaret, vi lever med de tett på og de er del av bygda vår. Det er mange forsvarsansatte som bor her, og bidrar til de gode samfunn vi har her.

Nettopp som vertskommune har vi et viktig ansvar og en viktig rolle. Det skal være godt å bo i Målselv og i indre Troms, også for tilflyttende forsvarsansatte. De bringer med seg familier, kompetanse, glød og virketrang. Kanskje har vi over tid blitt for vant til at de bare kommer, kanskje må vi ta de mer på alvor og høre hvordan vi kan gjøre bygda enda bedre for dem?

Torill Helene Larsen har skrevet en masteroppgave om Evenes, med henblikk på hvordan kommunen best kan legge til rette for at forsvarsansatte bosetter seg i kommunen. Flere av funnene overrasker henne. La oss ikke overraske, men heller kjenne til behov og ønsker, gjennom dialog og samarbeid med Forsvaret. Vi treng alle forsvarsansatte og deres familier i Målselv og Midt-Troms, og her skal vi vise at det er muligheter, trygghet og fellesskap for alle!

En god vertskommune bryr seg også om Forsvarets utvikling og de behov som måtte komme. Vi må jobbe sammen med Forsvaret og Forsvarsbygg for å bidra til at ikke bare Forsvarets behov dekkes, men at også bygda og samfunnet rundt bygges til felles beste. Når vi jobber sammen finner vi de beste løsningene, det gjelder i rollen som vertskommune som det gjør ellers i livet.

Forsvarets utvikling er for viktig til å overlates bare til de med fagmilitær kunnskap. Forsvaret er til for å forsvare landet — det er oss alle. Vi må bry oss og bidra til at det Forsvaret blir best mulig.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her