2. oktober markerer sosialpedagoger over hele verden den internasjonale sosialpedagogdagen. I Norge er det normalt barnevernspedagoger og vernepleiere som defineres som sosialpedagoger. FO ønsker å gratulere alle våre medlemmer som jobber i sosialpedagogisk praksis.

I Norge har vi nettopp lagt bak oss ei krevende tid. Den verdensomfattende krisen med koronapandemien de siste to årene, satte hele samfunnet på prøve. Ikke minst har det vært et stort press på velferdstjenestene, og vi vet at mange av de som ble rammet særlig hardt av koronaen vil streve i lang tid framover.

Foran oss har vi en høst med skyhøye strømpriser, økte renter og dyrere mat. For mange vil dette være ei ny stor krise, og flere kommer til å trenge hjelp. Tidligere kriser har lært oss at de som allerede har det vanskelig, de får det enda vanskeligere når kriser inntreffer. For å møte disse utfordringene trenger vi gode fagfolk. Det har vi i Norge!

Takk for at dere sørger for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får hjelpen og tilretteleggingen de trenger

Hver dag går det sosialarbeidere og sosialpedagoger på jobb for å gjøre livet lettere for de som trenger hjelp. Og i dag er dagen da særlig de som jobber innafor sosialpedagogisk praksis fortjener en ekstra klapp på skuldra.

Helse- og sosialarbeidere jobber hver dag i ulike velferdstjenester for inkludering og sosial rettferdighet og for å gjøre livet bedre for barn og voksne som av ulike grunner har det vanskelig. Fagfolk som veit hvor skoen trykker gjennom sitt sosialfaglige arbeid.

De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, i rusomsorg, i kriminalomsorg, NAV, mottak —kort sagt, de er overalt — og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt ekstra oppmerksomhet til i dag.

Til alle våre medlemmer som jobber med sosialpedagogisk praksis: Gratulerer med dagen. Dere har en kompetanse som er uvurderlig for både samfunn og enkeltmennesker.

Takk for at dere forteller myndighetene hva som skal til for å bygge gode oppvekstmiljø, og takk for at dere sørger for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får hjelpen og tilretteleggingen de trenger. Takk for jobben dere gjør!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her