I disse dager leser og hører vi om at «nå er det klart hvem som skal ha toppjobben i kommunen — hvem ble ordfører, hvem som blir kommunens øverste leder» osv. Ved første øyekast kan man tro at nå har kommunen fått sin leder, og som skal ha som oppgave «å lede». Men — er en ordfører en leder?

Ifølge kommuneloven er «ordførerens formelle rolle å være ordstyrer, sette dagsorden og være rettslig representant for kommunen». Her nevnes altså ikke ledelse.

I vanlig forstand om man skal påta seg en lederstilling vil det første være at det må foreligge en kravspesifikasjon — dvs hva kreves av utdannelse, erfaring og ikke minst personlige lederferdigheter. Ledelse er som kjent «å nå resultater ved hjelp av/gjennom andre».

Man kan vanskelig komme utenom at rollen som ordfører er mangfoldig og krevende, men har ikke krav til ledelse

Da er det du som leder som skal bidra med å «motivere, inspirere, organisere og ta beslutninger for at organisasjonen når sine mål og resultater». Dette er altså hva som må ligge til grunn for å ta på seg oppgaven som leder.

Derfor er det misforstått og misvisende å bruke «øverste leder» om en ordfører. Kanskje sjef burde passet bedre? Her ser vi jo at utvelgelsen skjer ved forhandlinger, diskusjoner og møter, ja sågar med hestehandel! Således kan det forsvares at politikere uten ledererfaring eller relevant kompetanse påtar seg jobben som ordfører. Her er ingen krav til ledererfaring/ferdigheter. Er det så viktig da?

Uansett så er jo en ordfører en rollemodell, og skal både representere kommunen i ulike settinger, men også være den samlende person i «både storm og still» — innenfor alle de kommunale tjenesteområdene: Fra barnehage, via skole, bibliotek, kultur , helse og omsorg, til vei, vann og renovasjon . Det sier seg selv at da er det i alle fall viktig å kunne lytte og være åpen for dialog og innspill fra både medarbeidere og innbyggere.

Man kan vanskelig komme utenom at rollen som ordfører er mangfoldig og krevende, men har ikke krav til ledelse. Det burde etter min mening ha vært et krav — et viktig sådan!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her