Tirsdag landet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti statsbudsjettet for 2023, og i den anledning slapp de også nyheten om at de er blitt enige om en engangsløsning for å gi opphold på humanitært grunnlag til utlendinger som 29. november 2022 har sittet i kirkeasyl i minst fem år. Dette er en engangsløsning skreddersydd for familien Collin, som i åtte år har sittet i kirkeasyl i Finnsnes kirke, og som den siste tiden har vært de eneste som har sittet i kirkeasyl i Norge.

Antonipillai Johnsen Collin, Dilani Johnsen Collin og Merry Angela Johnsen Collin fra Sri Lanka hadde sittet på asylmottak i fem år da de 14. september i 2014 gikk inn i kirkeasylet. De tre var redde for å bli hentet av politiet og sendt ut av Norge etter å ha tapt asylsaken i det norske rettssystemet. At Finnsnes kirke skulle bli deres hjem i åtte år hadde de nok aldri trodd, for hele veien har de stått fast på sin tilknytning til Tamiltigrene, og at det ikke er trygt for dem å reise tilbake til hjemlandet.

Verken UDI, UNE, tingretten eller lagmannsretten har trodd på familien. Dette til tross for at tidligere fredsmegler på Sri Lanka, Erik Solheim, har ment at familiens historie er troverdig og at det medfører stor risiko å vende tilbake til Sri Lanka, samt at flere andre har frontet samme syn i vitneerklæringer.

Fem ganger har omgjøringsbegjæringer til UNE blitt avslått, sist i september i år. Samtlige avslag fra UNE har vært signert samme nemndleder, uten at saken har kommet opp for full nemnd og med full vitneførsel. Det er en saksgang som en dypt problematisk, noe blant annet biskopene Berislav Grgic, Olav Øygård og Kari Veiteberg påpekte i et brev til justisministeren etter det siste avslaget.

Selv om løsningen for kirkeasylantene er en engangsløsning, legger Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti opp til at justis- og beredskapsdepartementet skal i gang med et arbeid for å se på rammeverket rundt kirkeasyl.

Dette er positivt all den tid en gjennomgang kan føre til endringer som gjør at familien Collins historie ikke skal gjenta seg. I en slik gjennomgang bør det også ses nøye på praksisen der en og samme nemndleder behandler gjentatte omgjøringsbegjæringer, for ikke i noen andre sammenhenger aksepteres det i samfunnet at den som er klaget på får anledning til å avgjøre klagen.

Etter 13 år — åtte av dem i kirkeasyl — er familien Collin endelig fri. Det var sannelig på tide.

Minileder

Stopp delinga

En video av en arrestasjon på Setermoen har spredt seg i sosiale medier de siste dagene. Det lokale politiet har imidlertid ikke sansen for påfunnet.

Den moderne utgaven av leken politi og røver?