I disse dager marsjerer folk fra Storsteinnes til Setermoen for å kreve bygging av Nord -Norgebanen. Arrangementet, som er organisert av Tromskomiteen for jernbane, markerer at det er 100 år siden Stortinget vedtok å bygge jernbane mellom stedene.

Vedtaket i 1923 kom litt over 50 år etter at Ole Tobias Olsen presenterte sitt forslag om jernbane i Nord-Norge. Med andre ord har folk snakket om å bygge jernbane i Troms i mer enn 150 år, men ikke en eneste meter jernbane er bygd. Nå må prat, planer og visjoner endelig erstattes med handling.

Alle partier som per i dag er representert i Troms og Finnmark fylkesting er invitert til å holde appell på en seremoni søndag ettermiddag når marsjen har ankommet Setermoen. Kandidatene er bedt om å si noe om hva deres parti vil gjøre i Troms og på Stortinget for å realisere Nord-Norgebanen.

Miljøpartiet De Grønne har vært klart og tydelig fra dag én at vi støtter bygging av Nord-Norgebanen.

MDG Troms har programfestet at vi vil arbeide for å etablere et jernbanetilbud i Nord-Norge med jernbanetraséer som ivaretar naturhensyn og dyrelivet gjennom bruk av viltkorridorer og viadukter og der det er et nært samarbeid med reindriftsnæringen. Vi vil støtte alle tiltak i fylkestinget som fører til bygging av Nord-Norgebanen.

Vi håper at det blir så høylytt at det høres klart og tydelig i Oslo og at endelig, mer enn 150 år etter at planen først ble diskutert, blir pengene bevilget og arbeidet satt i gang

Da Nasjonal Transportplan 2022-2033 ble vedtatt på Stortinget i 2021 uten finansiering for Nord-Norgebanen, foreslo MDG en alternativ NTP. Vi forslo å omprioritere 30 milliarder kroner fra klimafiendtlige veiprosjekter til Nord-Norgebanen, for å endelig sette i gang bygging av Nord-Norgebanen.

Dette fikk vi ikke støtte for, men MDG er opptatt av at handling skal følge ordene så vi prøvde. Andre partier valgte å prioritere nye motorveier foran et fremtidsrettet jernbaneprosjekt. Ifølge reglene på Stortinget kan MDG dessverre ikke stille samme forslag igjen med det første, men vi står klar til å foreslå finansiering av Nord-Norgebanen så snart vi får anledning. MDG har også gjort det klart at vi vil støtte gode forslag fremmet av andre partier.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt Nord-Norgebanen når det gjelder alt fra trasévalg og naturinngrep til byggemetoder og budsjettramme. Ser man til og lærer av svenskene, kan prislappen bli lavere enn det Jernbanedirektoratet anslår i sin høyst usikre beregning.

MARSJ: - Alle er velkomne til å delta i marsjen, og partiene som skal holde appell er oppmuntret å gå de siste fem km inn til Setermoen, skriver Hilde Lisbeth Strand og Gavin Tanguay.. Bildet er fra starten på marsjen på Storsteinnes torsdag, med Vidar Eng, leder i Tromskomiteen for jernbane, i front. Foto: Stein Wilhelmsen

Mange tenker kun på passasjertransport når de snakker om Nord-Norgebanen. Men Nord-Norgebanen handler minst like mye om sjømat. Sjømatnæringen i nord representerer store verdier for det norske samfunnet, både i form av arbeidsplasser og verdier av nasjonal betydning.

Nord-Norgebanen vil være helt avgjørende for at sjømaten fra nord når europeiske markeder uten klimagassutslipp, som er viktig både for miljøet og næringsaktørenes konkurransekraft når EU sin nye CO2-avgift på importvarer trer i kraft.

Å få gods som sjømat over på jernbane vil også være et viktig ledd i arbeidet med tryggere veier og nullvisjonen for skadde og drepte på veiene i Troms.

Forsvaret skal øke sin tilstedeværelse i nord. Dette vil medføre et krav om oppgradering av infrastruktur, noe som forhåpentligvis også vil gi større og fornyet fokus på mulighetene en jernbane vil gi til effektiv og miljøvennlig transport i landsdelen.

Vi støtter selvsagt bygging av Nord-Norgebanen, men vi begynner å bli ganske utålmodige. Vi støtter å sette i gang med bygging av Tromsbanen, med andre ord jernbane mellom Tromsø og Narvik, som kan tilkobles jernbane gjennom Sverige og videre ut i Europa. Etter så mange år med prat er det viktig å starte, og leddet mellom Narvik og Fauske som betraktes som mer krevende vil kanskje ta lengre tid å bli enig om.

Alle er velkomne til å delta i marsjen, og partiene som skal holde appell er oppmuntret å gå de siste fem km inn til Setermoen.

Selvsagt skal MDG stille med en delegasjon i innspurten til Setermoen, og vi håper at de øvrige partiene samt mange andre gjør det samme. Vi sees i Bardu, hvor vi håper at det blir så høylytt at det høres klart og tydelig i Oslo og at endelig, mer enn 150 år etter at planen først ble diskutert, blir pengene bevilget og arbeidet satt i gang.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her