Klimakrisen er vår tids største utfordring, og vi har nå begynt å se konsekvensene av klimaendringer. Vi kan se det med ekstremvær og tørke, vi kan se det med økende havnivåer, vi kan se det med sviktende avlinger, og vi kan se det med det stadig økende antallet klimaflykninger i verden.

Flere og flere mennesker er nødt til å flykte fra hjemmene sine på grunn av utfordringer som er forårsaket av menneskeskapte klimaendringer.

I 2021 var det rundt 25 millioner mennesker som var nødt til å forlate hjemmene sine på grunn av klimarelaterte problemer, og det er spådd at det vil være 140 millioner klimaflyktninger i verden i 2050. Dette er tall som vi per i dag ikke er i nærheten av forberedte på å håndtere. Vi burde bruke dette som insentiv for å redusere utslippene våre, men også til å forberede oss, sånn at vi kan beskytte disse menneskene.

Konsekvensene av klimakrisa er her nå, og vi er nødt til å ta grep for å beskytte de menneskene som blir hardest rammet

Det at klimaflyktninger i dag ikke inkluderes i flyktningkonvensjonen mener vi i AUF er altfor dårlig. Det betyr at mennesker som er nødt til å rømme fra hjemmene sine på grunn av ødeleggelser og utfordringer skapt av klimaendringene ikke har de samme rettighetene og mulighetene som andre flyktninger.

Siden de ikke er nevnt i flyktningkonvensjonen kan de teknisk sett ikke defineres som flyktninger, dette betyr at de ikke har de samme rettighetene til, for eksempel utdanning, arbeid og tilgang på landets domstoler.

I tillegg til dette er de ikke beskyttet fra å bli returnert til hjemmene sine. Dette kan være et særlig stort problem for klimaflyktningene. Mange klimaflytninger har måtte forlate hjemstedene sine fordi livsgrunnlaget der er blitt ødelagt, da er det å dra tilbake rett og slett ikke et alternativ.

Det internasjonale samfunnet er nødt til å finne gode løsninger for å håndtere og ta vare på klimaflyktninger fremover. I dette arbeidet burde Norge være en tydelig stemme som jobber aktivt for å inkludere klimaflyktninger i flyktningkonvensjonen. I tillegg må vi finne gode systemer for å ta vare på menneskene i denne situasjonen.

Å inkludere klimaflyktninger i flyktningkonvensjonen vil sikre de som blir drevet på flukt av klimaendringene de samme rettighetene og mulighetene som de som flykter fra krig og urolighet. Konsekvensene av klimakrisa er her nå, og vi er nødt til å ta grep for å beskytte de menneskene som blir hardest rammet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her