Senja KrF vil at hvert enkelt barn i barnehagen, skolen og SFO skal oppleve å bli sett, utvikle seg og oppleve mestring. Alle barn er forskjellige, og utvikler seg forskjellig. Derfor trenger de å bli møtt slik de er, ikke minst for å oppleve mestring.

Å bli sett, å være en del av en gruppe, å bli akseptert for akkurat den man er, er viktig for å utvikle seg. Samtidig som barna må lære at det gjelder alle, og å være del av en gruppe/klasse også betyr at de er en viktig del av arbeidsmiljøet. Mobbing er det i teorien nulltoleranse for. Dette må også praktiseres. Ikke minst for tilliten til de voksne. Med egen erfaring i bagasjen blir det en hjertesak for meg.

Familier er forskjellige, barn er forskjellige, og da er valgfrihet viktig

Senja KrF vil utvikle barnekommunen Senja med blant annet videreutdanning av lærere og assistenter, både til barnehager og skoler. Å få holde seg oppdatert, utvikle seg faglig og møte andre i samme yrke er viktig, også for trivsel i jobben.

Senja KrF vil jobbe for at barnehager og skoler har tilstrekkelig og riktig bemanning til å møte utfordringer i hverdagen. Så det blir tid til å se hverandre og barna.

Senja KrF vil ha likebehandling mellom offentlige og private barnehager. Og vi vil aktivt støtte friskolene i Senja. Fordi familier er forskjellige, barn er forskjellige, og da er valgfrihet viktig. Også når det kommer til barnehager og skoler.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her