Kan hende er det førjulstidens barnslige spillopper som idag utløser mine grinebiterske — nesten dickenske — filosofier om en Homo Ludens som synes å spore fullstendig av.

Jeg må nemlig straks medgi en pinlig frustrasjon over at fullvoksne mennesker med lekende letthet evner å framstå som fireåringer, med sine høyst tvilsomme ablegøyer.

Er det ikke temmelig symptomatisk — nesten som et endetidstegn — at vår eminente debattleder Fredrik Solvang nå lar debattene på båten

Det synes meg mer enn forvirrende når statskanalen i økende mon er overtatt av barne-TV!

Jeg finner det dypt tragisk at programmer som Maskorama, Dummedag og diverse absurde julekalendre ikke henvises til NRK 3, men tvert om heies frem av godt voksne publikummere — mens planeten kokes og krisene tårner seg opp.

Det er få tegn til jording og realisme. Virkelighetsflukten forekommer meg skjebnesvanger, mens vårt fokus er innrettet på infantil underholdning av sletteste valør; de smakløse klovnerienes ekspansjon.

Er det ikke temmelig symptomatisk — nesten som et endetidstegn — at vår eminente debattleder Fredrik Solvang nå lar debattene på båten, tar den største prisen av dem alle, og konverterer til idiotprogrammenes virkelige toppunkt: Grand Prix...

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her