Av styret og kommunestyregruppa i Målselv Senterparti

Vi begynner med noen harde fakta: Ap gikk frem 7,3 prosent, Høyre gikk frem 11,6 prosent. Ap fikk én representant mer, Høyre fikk tre ekstra. 1.116 stemte på Ap ved årets kommunevalg. 2.025 ga ikke sin stemme til Ap.

I 2011 fikk Høyre ordføreren som nest største parti, i 1999 fikk Senterpartiet ordføreren som tredje største parti. I 2019 forsøkte Ap, både med og uten Senterpartiet på laget, å få ordføreren, selv om Ap ikke var det største partiet.

Oppsummert: Det er ikke alltid slik at den som blir største parti i et valg, er valgets vinner (eventuelt eneste vinner). Flertallet av velgerne pekte på en annen ordførerkandidat enn Ap sin. Det er ikke alltid slik at det partiet som får flest stemmer, blir sittende med ordføreren. Det kan være lærerikt å se ting i et historisk perspektiv.

Målselv Senterparti sin klare strategi var å gå til valg på senterpartipolitikk. Vi hadde dermed ikke knyttet oss til noen partier på forhånd, men har samtidig vært tydelig på at vi kunne samarbeide med alle. Vi har også vært tydelig og konsekvent på at vi kun forhandler med en part ad gangen.

Målselv Senterparti avtalte på valgnatten å inngå samtaler med på borgerlig side. Det falt oss naturlig ettersom vi hadde samarbeidet problemfritt med Høyre i fire år. Uansett så var beskjeden fra Ap at de ikke ville gjøre avtaler om møter, før etter at alle personstemmer etc. var fordelt. Fordelingen ville først være klar dagen etter.

Ap tok kontakt mens vi var i forhandlinger med borgerlig side. Det var uaktuelt for oss å forhandle to veier samtidig.

Med Høyre og Frp har vi laget en politisk plattform. Målselv Senterparti er fornøyd med denne

Når forhandlingene med borgerlig side strandet, tok vi umiddelbart kontakt med Ap og avtalte et møte. Før vårt møte gjennomførte Ap separate møter med Frp og Høyre. Vår holdning om å forhandle med en part ad gangen, stod fortsatt fast.

Vår opplevelse av vårt møte med Ap var at de fremstod lunken til et samarbeid, og det foregikk ikke reelle forhandlinger. Det ble ikke avtalt noe nytt møte, men vi avtalte at Ap skulle ta kontakt igjen når de hadde hatt en intern drøfting. Vi gjør det klart for Ap at vi forhandler kun med en part. Påfølgende dag får vi kjennskap til, ad omveier, at Ap fortsetter sine forhandlinger med Høyre. Ap har ikke gitt informasjon om dette eller avtalt et nytt møte med oss. Vi forsøker å kontakte Ap, men får ikke svar.

Med bakgrunn i lite tillitsvekkende opptreden fra Ap sin side gjør vi derfor ny avtale om møte med borgerlig side. Igjen står vi fast ved vår beslutning om å forhandle kun med en part og avviser derfor nye tilnærminger fra Ap. Som kjent landes det en avtale med Høyre og Frp.

Målselv Senterparti har samarbeidet før med Frp (2011-2015). Dette har vært uproblematisk. Vi har ikke lange diskusjoner oss imellom, slik vi for eksempel har hatt med Ap. Ikke fordi Senterpartiet og Frp ideologisk står tett inntil hverandre, men fordi vi er lokale, fornuftige mennesker som kan snakke sammen. I kommunestyret er det heller ingen med etternavn som Vedum eller Listhaug — de heter i stedet Eriksen, Floli, Johnsen og Hagensen.

Med Høyre og Frp har vi laget en politisk plattform. Målselv Senterparti er fornøyd med denne. Fordi den garanterer helsestrukturen, sikrer vedlikehold av veier/bygg og ny barnehage på Bardufoss. Samtidig så står det heller ikke at man skal bygge nytt kommunehus, det står vurdere. Det står heller ikke at man skal privatisere barnehagene, det står vurdere å bygge i privat regi (men fortsatt kommunal drift). For å nevne noe.

Styret i Målselv Senterparti og kommunestyregruppa i Målselv Senterparti håper dette var opplysende for alle som lurer på hvorfor det ikke ble en ordfører fra Ap i Målselv.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her