Av Bjørnar Skjæran, arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og Peggy Hessen Følsvik, leder av LO

Snart er det 1. mai hvor arbeidsfolk i hele landet skal markere arbeidernes internasjonale frihets- og solidaritetsdag, og også feire at Landsorganisasjonen (LO) er 125 år.

Vi feirer en 125-åring som nylig har rundet èn million medlemmer. Arbeid til alle er, og har i alle disse årene vært vår viktigste sak. Arbeid er nøkkelen. Både til frihet og gode liv, trygge familier og til et godt samfunn. For å sikre verdiskapingen og betale for velferden i fremtiden trenger vi folk i jobb. Derfor har arbeid til alle alltid vært arbeiderbevegelsens viktigste sak.

Arbeiderbevegelsen, med LO og Arbeiderpartiet i spissen, har arbeidet jevnt og trutt for den velferdsstaten vi har i dag, og for et organisert arbeidsliv der arbeidsfolks stemme blir hørt. Der de aller fleste av oss kan gå til trygge jobber, med ei lønn å leve av. Vi har fått det til fordi vi har vært mange som har organisert oss og fordi vi har jobbet sammen mot felles mål, et trygt og rettferdig sosialdemokratisk samfunn med små forskjeller.

Til kamp, kamerater

Arbeiderpartiet og LO er to deler av den samme sterke arbeiderbevegelsen. Det betyr å ta hensyn til hverandre og støtte opp om hverandre. Det betyr også å slutte opp om arbeiderbevegelsens grunnleggende verdier om frihet, likhet og solidaritet.

Det betyr å kjempe for at alle mennesker har samme verdi. At folk ikke kan rangeres, men at de kan organisere seg og sammen få rett til å bestemme over egne liv. At alle har den samme retten og den samme plikten til å være med og forme samfunnet. At alle har den samme retten til personlig frihet, og at personlig frihet er en kollektiv rettighet som bare kan vinnes gjennom felles kamp og sterke fellesskap.

Disse verdiene deler LO og Arbeiderpartiet. Vi har fortsatt viktige kamper å ta. Høye levekostnader for vanlige folk er en av de viktigste nå. Derfor har vi en regjering som arbeider for at folk skal få bedre råd. Det betyr flere i jobb, trygg økonomisk styring, billigere barnehage, mer til pensjonistene, sterkere sikkerhetsnett og lavere skatt for folk med vanlige inntekter.

Solidaritet og felleskap trengs like mye nå som før. Mellom oss som bor her i Norge og over landegrenser. De store oppgavene løser vi best sammen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker alle en riktig god 1. mai. Til kamp, kamerater.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her