Rollebytte i politikken – og en ordliste

valg sofa sofavelger velger valgurne valg 2021 solberg slagsvold vedum gahr støre Foto: Trond Sandnes (tegning)