Jeg viser til Innlegget med overskrifta «Hakkekyllingen KrF» av Arne Jostein Nilssen Folkebladet 14.05. Jeg skal ikke her påstå hvem av oss som har «krydra» mest våre innlegg med hakkeord utenom sak. Jeg utfordrer han til å gjøre det ut fra fakta og gjerne bekjentgjøre resultatet.

Når jeg til Nilssens innlegg har stilt noen spørsmål, svarer han ikke på disse. Han oppfatter det som angrep på ytringsfriheten og at han må stå «til rette» overfor undertegnede. Merkelig! Nettopp grunnlovsdagen og 17. mai minner oss om ytringsfrihet innafor vide grenser. Det betyr selvsagt også at vi alle gjennom politiske avisinnlegg kan uttrykke ulike meininger — også kunne stille spørsmål til det vi meiner er feil eller halve sannheter.

Nilssen gjør dette enkelt for seg ved ikke å svare på konkrete spørsmål og heller gje uparlamentariske karakteristikker av spørreren. «Jeg trodde Per-Inge Søreng var i stand til å besvare slike innlegg om barnehagene,» skriver Nilssen. Jeg har ikke spurt Per-Inge, men tenker at han muligens av hensyn spesielt til sine mange barnebarn ikke vil utsettes for negative karakteristikker fra Nilssen. Fra andre har jeg hørt denne grunnen.

Han liker ikke at jeg slik nyanserer hans framstilling av KrF som «mørkemenn»

Nilssen har både tidligere og nå ensidig negativt omtalt tidligere kirke- og undervisningsminister Kjell Bondevik (KrF). Jeg fant da grunn til i et tilsvar å sitere dette fra VG redaksjonelt: «Bondevik har hele regjeringen (Borten) på slep». Nilssen prøvde da å bortforklare at Bondevik som statsråd fikk gjennom mange positive saker, blant annet at Nord-Norge fikk sitt universitet. Nilsen liker det ikke, men jeg nevner her også at Kjell Bondevik fikk gjennomført ei desentralisert ungdomsskoleordning i motsetning til det ei Ap-regjering først innførte.

Eksempel: I tidligere Lenvik kommune med rundt 11.000 innbyggere blei det etter Aps modell bare to ungdomsskoler. Ungdomsskoleelever fra Nordre Berg kommune skulle etter planene til Gibostad, og internat skulle derfor bygges der. Alle som nå sokner til Rossfjordstraumen skole, skulle kjøres til Finnsnes, og det på veier som den gang gikk i oppløsning om våren.

Kulturradikalerne i sin ensidige viten på den tida kalte Bondevik for «mørkemannen», skriver Nilssen. Hans egen attest 14.05.22: «Kjell Bondevik var ikke så stor, men heller ynkelig».

Kulturradikalerne med Dagbladet som talerør stilte for eksempel også spørsmål om hvordan nevnte Bondevik som statsråd var i stand til å åpne ei utstilling om etruskernes kunst (et kulturfolk i Italia på 700-tallet f. Kr). Radikalerne blei tause da det blei klart at samme Bondevik var folkeminnegransker og ekspert på etruskernes kunst.

Arne Jostein Nilssen er her i godt, gammelt selskap. Han liker ikke at jeg slik nyanserer hans framstilling av KrF som «mørkemenn», men kan ikke hindre at Folkebladet er åpen for andre enn han selv slik.