Fylkestinget er organet som skal ivareta Troms fylkes interesser i kommende fireårsperiode. Det blir en krevende og spennende periode, da fylket igjen skal stå på egne ben etter adskillelsen fra Finnmark.

Jeg ser til en viss forundring at Målselv — den 4. folkerikeste kommune i fylket og nest største i utstrekning, kan risikere å bli uten representanter i dette forum. Det eneste partiet som ser ut til å ligge an for mandat er Venstre — med solide Vebjørn Strand Foshaug nominert på 2. plass.

Riktignok har også Nordkalottlista sin 2. kandidat fra Målselv, og ligger an for mulig representasjon, men det eiendommelige er at partier som utgjør posisjonen i dagens kommunestyre, ikke har fått sine kandidater særlig langt fram. Høyres målselvkandidat står på 27. plass, Sps på 16. plass. Aps kandidat er satt opp på 14. Det skal svært mye til før at noen av disse får fast plass i fylkestinget.

Vi ser hvordan det i praksis er slik at representanter som med kunnskap og ferdighet taler eget områdes sak og får gjennomslag

Valgloven gir velgerne meget begrensede muligheter til å endre på ei fylkestingstingsliste — i motsetning til hva de har anledning til på lista til valg av kommunestyre. Siste topplassering fra Målselv hadde Roar Sollied. Han var faktisk Troms Venstres førstekandidat hele fem ganger på rad i perioden 1999-2016. Som fylkesråd for utdanning klarte han blant annet å bevare idrettslinja på Bardufoss og seks skolesteder som var foreslått nedlagt. Han fikk også startet renoveringen av flyfagbygget, og nytt internat på Rustahøgda ble bestilt i økonomiplanen.

Et fylkesting skal pr definisjon ha hele fylket som ansvarsområde. Man kommer likevel ikke unna lokalkoloritten — det være seg fylkesting eller storting. Vi ser hvordan det i praksis er slik at representanter som med kunnskap og ferdighet taler eget områdes sak og får gjennomslag.

Min anbefaling er derfor pragmatisk så vel som politisk begrunnet. Vebjørn Strand Foshaug ligger best an av målselvkandidatene til å komme i fylkestinget. Får Venstre to mandater, er Vebjørn på plass, og vi sikrer en kandidat med sterk kunnskap om og engasjement for målselvsamfunnet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her