Det tidligste folket i nord

– I Varangerfjorden fant steinalderfolket et rikt fiske, skriver Fred. Johansen. Bioldet viser en rekonstruert gamme ved Samisk museum i Varangerbotn. Foto: Fred. Johansen