Biskopene i Den ortodokse kirke og de lutherske kirkene nord i Finland, Sverige og Norge vil uttrykke sorg og fortvilelse over krigen som nå utspiller seg i Europa. Et av våre nære naboland i øst, Russland, har angrepet Ukraina og drevet flere millioner mennesker på flukt.

I våre bispedømmer har vi i mange år hatt et godt og nært samarbeid med våre russiske naboer. Det bor mange russere i våre områder, og også mennesker fra Ukraina. De er alle uskyldige ofre for de krigshandlingene som nå foregår, og vi ber om at folk i nord møter både russere og ukrainere med omsorg og varme.

Det har allerede kommet mange flyktninger fra Ukraina til våre land. Vi oppfordrer både kirker og alle gode krefter til å ta godt imot flyktningene, og bidra til at de kan ha det godt og trygt i våre land.

Vårt håp og vår bønn nå er at det kan bli våpenhvile og en rettferdig fred

Vi har med sorg og forferdelse registrert at ledere i den russisk ortodokse kirke støtter invasjonen. Vi tar sterk avstand fra disse uttalelsene.

Vi fordømmer på det sterkeste angrepet på Ukraina, og ber om at krigshandlingene stopper umiddelbart. Vi appellerer til klokskap og ansvar hos verdens ledere, og vil sammen med kristne kirker og kirkeledere i flere land be om at Gud holder sin hånd over verden i denne skjebnetimen.

Vårt samarbeid gjennom Samarbeidsrådet for Kristne kirker i Barentsregionen (SKKB) er basert på tillit mellom våre land og våre kirker. Dette samarbeidet må ta en pause nå på grunn av Russlands krigføring i Ukraina. Det betyr at alle formelle møter i styre og råd, samt andre arrangement rådet har ansvar for, ikke kan gjennomføres.

Vårt håp og vår bønn nå er at det kan bli våpenhvile og en rettferdig fred.