Fakkeltog for forfulgte kristne? Hvorfor det? Når vi i år for tredje gang går i fakkeltog for forfulgte kristne på Finnsnes, er det i forvisning om at det er viktig.

Det er viktig fordi dette budskapet drukner i flommen av annen elendighet som skyller over oss. Det er viktig for å bevisstgjøre oss selv på at vi har et ansvar for å bry oss om de som lider, bare fordi de tror på Jesus. Og det er viktig fordi det er et signal til de som opplever forfølgelsen — det er noen som bryr seg!

I verden i dag blir over 360 millioner kristne diskriminert eller forfulgt for sin tro. Åpne dører har dokumentert at hvert år blir mange tusen drept ulike steder i verden, fordi de er kristne. World Watch List har i 30 år overvåket situasjonen for kristne i verden. De sier at i løpet av den tidsperioden har det aldri vært være enn nå!

Ved å gå i fakkeltog minner vi oss selv og andre om den konstante uretten de lever under

Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett. I de områdene kristne blir forfulgt diskrimineres ofte også andre minoriteter.

I år er temaet «Utestengt for sin tro». Kristne blir i økende grad utestengt fra sin familie, sitt studiested, sitt lokalsamfunn og fra arbeidslivet. Ved å gå i fakkeltog minner vi oss selv og andre om den konstante uretten de lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken.

Fakkeltoget gjennomføres førstkommende lørdag. Det starter utenfor Kunnskapsparken og går opp til Finnsnes kirke. Når vi kommer fram dit blir det en informasjons- og bønnesamling i menighetssalen.

Velkommen til å bli med!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her