I et leserinnlegg i Folkebladet skriver SVs Kari Elisabeth Kaski at hun satte kaffen i halsen av DNBs overskudd i tredje kvartal. Hun vil øke skatten på banknæringen slik at «noen av de 13 milliardene DNB har tjent siden i sommer, kunne gått til fellesskapet».

Vi kan betrygge Kaski med at annenhver krone av vårt overskudd allerede går tilbake til fellesskapet, fordi DNB er en norsk bank med det norske fellesskapet som store eiere.

Overskuddet går til staten, til sykehus og skoler. Det går til folketrygdfondet som er vår felles pensjon. Og til Sparebankstiftelsen DNB som støtter frivillige lag og foreninger. Resten går til private eiere i inn- og utland, alt fra småsparere i Norge til store internasjonale pensjonsfond. Og fordi alle disse eierne investerer i en norsk bank, har vi kapital til å støtte norske bedrifter, arbeidsplasser og kunder.

Det er heller ikke riktig at det aller meste av overskuddet kommer fra boliglånskundene. Rundt to tredjedeler av inntektene til DNB kommer fra andre områder enn personkundene i Norge, blant annet virksomheten vår overfor bedrifter og i utlandet. Som Kaski også vet, er dessuten rentemarginen på boliglån, altså hvor mye bankene tjener på å låne ut penger til privatkunder, historisk lav.

Fordi utenlandske banker ofte trekker seg ut når det blir krevende tider, er det ekstra viktig med solide norske banker for å støtte folk og næringsliv over hele landet gjennom opp- og nedturer i økonomien

Det ville være interessant å høre hva Kaski mener om overskuddet til de store internasjonale bankkonsernene som nå vokser kraftig i det norske markedet, som ikke følger de samme reglene for kapitaldekning som de norske bankene, og der overskuddet i sin helhet går til eiere utenfor Norge.

Tar de også penger fra «deg og meg»? Hvordan skal Kaski og SV sikre at den særnorske finansskatten vi allerede har, og som partiet nå vil øke — ikke bidrar ytterligere til den skjeve konkurransen som favoriserer de internasjonale bankkonsernene?

Vi vet godt at mange nordmenn kjenner på at privatøkonomien er mer presset enn før. Den kraftige prisveksten vi har sett de siste årene, har spist av det økonomiske handlingsrommet til folk. For å vinne kampen mot inflasjonen har Norges Bank sett seg nødt til å heve styringsrenten med 4,25 prosentpoeng på kort tid. Det er dette som er grunnen til at bankene har økt rentene.

Vi i DNB får mange henvendelser nå. Det siste kvartalet har vi snakket med over én million kunder. Folk har mange ulike spørsmål om hvordan de kan få oversikt over økonomien sin. Og våre rådgivere hjelper folk over hele landet med alt fra renter til bekymringer om uforutsette utgifter. Noe av det viktigste vi kan gjøre nå er å gi gode råd tilpasset til folks økonomi. Og finne løsninger for dem som trenger hjelp over kneika.

DNB er en trygg, solid og ansvarlig bank som står støtt i urolige tider. Det er en del av vårt samfunnsansvar. Samtidig leverer vi gode og konkurransedyktige tjenester med gode priser til våre kunder og er der for dem når de trenger hjelp.

Og fordi utenlandske banker ofte trekker seg ut når det blir krevende tider, er det ekstra viktig med solide norske banker for å støtte folk og næringsliv over hele landet gjennom opp- og nedturer i økonomien. Det håper vi også SV og Kaski ser verdien av.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her