Putins bøllete framferd har vært en skremmende observasjon for en hel verden de siste to ukene. Men det meste går galt hvis vi formålsløst straffer befolkningen for det landets politiske pampevelde foretar seg. Og tendenser til mobbing, trakassering og diskriminering av russere i Norge må stoppes. Sinnet må rettes mot Putin og hans innerste krets,

Vi er tilhengere av tydelig og uredd reaksjon fra Europa og verden, inkludert nabolandene. Reaksjoner og sanksjoner må imidlertid være mer treffsikker enn at man for eksempel straffer barn som skal til Norway cup for å spille fotball, eller russere som har behov for hotellovernatting i Tromsø.

Strukturelle sanksjoner vil ofte ramme innbyggere, i den forstand at økonomiske tiltak vil kunne skape svært vanskelige forhold for folk flest i Russland. Det er baksiden av medaljen når man gjør forsøk på stanse en krig og tvinge fram forhandlinger.

Det må imidlertid være en etisk refleks knyttet til hvordan vi møter andre enkeltmennesker i en presset situasjon. Litt av poenget må være å opptre bestemt og vennlig, samtidig som man ikke diskriminerer eller opptrer som pøbler når verden trenger det motsatte. På begge sider av fronten.

I mellomtiden må vi alle være bevisst på at vi har russiske venner, naboer og familie

Invasjonen av Ukraina har blitt møtt med alt fra sinne til forbauselse, og framfor alt er det vondt å se hvordan små barn nok en gang ender i kryssilden. Det kan gjøre at vi mister verdigheten på veien — og det vil i tillegg slå motsatt ut. Hvis det er noe russiske myndigheter vil utnytte for at del er verdt, så er det urettferdighet overfor russiske innbyggere.

Putin er utstyrt med et propagandamaskineri som maler i vei, og som sikter inn hva som skal ned i info-trakta. Det er derfor han har så massiv støtte på hjemmebane.

Krig og flyktningkrise kommer til å bli en stor utfordring, og håpet er naturligvis at russiske ledere rygger ut av galskapen før det blir uhåndterlig. I mellomtiden må vi alle være bevisst på at vi har russiske venner, naboer og familie, kanskje spesielt nord i landet.

Det bor mange russere også i vår region. I Kirkenes er ti prosent av innbyggerne russere. Det må vi forholde oss til og respektere, uansett hvor uverdig krigshandlingen og flykningstrømmen måtte bli i tiden som kommer.

Minileder: Klokt valg

Målselvfossen campingplass avlyser Nordnorsk Countryfestival for å bruke anleggene til å huse ukrainske flyktninger i stedet.

Enten man liker countrymusikk eller ikke — dette var en klokt valg av campingplassen.