Som Venstres førstekandidat til fylkestinget besøkte jeg Gibostadmartnan sist lørdag. Det var en trivelig og lærerik opplevelse i yrende folkeliv.

Det er imponerende hvordan man gjennom lagsarbeid og dugnad har ivaretatt historia til det gamle handelsstedet, som en gang var kommunesenter. Det interessante er at Gibostad som tettsted igjen har alle muligheter til å befeste seg som attraktivt bosted, skolested og arena for næringslivet.

De menneskelige ressursene for bolyst, kultur og iverksetting er i høyeste grad til stede. Nå kan både fylkeskommunen og kommunen styrke infrastruktur og samferdsel slik at man skaper Nye Gibostad samtidig som man tar vare på Gamle Gibostad.

Vi tar med oss Gibostad og Senjas potensial i det politiske arbeidet for utdanning og kultur

Det videregående skoletilbudet må bestå og utvikles, og Gibostad må få tilbake posisjonen som anløpssted for kollektivtransport gjennom Gisundet. Lenvikhalvøya var et viktig omland for Gibostad til ferga ble nedlagt. Hurtigbåtrute 2 mellom Tromsø og Harstad kan uten lengre opphold anløpe begge veier. Det vil også styrke skoletilbudet.

På Gibostad hadde jeg med meg forrige fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied. Takket være han og påtroppende fylkesråd i januar 2014, unngikk seks skolesteder nedleggelse, som Ap, H og KrF hadde foreslått til budsjettmøtet i desember 2013. Ett av stedene var Gibostad.

Skoleopphør ville ha blitt en kraftig nedtur for Gibostad. Som fylkesvaraordfører fikk jeg senere være med da posisjonen la inn bestilling på ny el-drevet undervisningsbåt til Gibostad og Skjervøy.

Venstre stiller dessverre ikke liste til kommunestyret i Senja i år, men du kan stemme Venstre på fylkestingsvalget. På lista med 43 navn finnes flere senjanavn, blant annet Tine Larsen og Kjell Harald Horn med tilhørighet til Gibostad. De kjenner Senja.

Vi tar med oss Gibostad og Senjas potensial i det politiske arbeidet for utdanning og kultur, for samferdsel og et bærekraftig næringsliv, der folk velger å arbeide, leve og bo på livskraftige steder som nye Gibostad.

Godt valg med Venstre!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her