Asphaugen Friluftsbarnehage er en populær, privat ideell barnehage midt i hjertet av Silsand på Senja, ved brufoten til byen Finnsnes.

Barnehagen er idag 28 år, og har gjennom de siste fire årene gjennomgått en totalrenovering, både ute og inne, og fremstår i dag som nesten ny. Barnehagen har friluftsliv-profil, og har investert i både utstyr, lavvoer, fjæratomt og utstyr til barna for både å kunne være mye ute på tur, men også for å kunne tilby alle barn like mulighet til opplevelser, læring og erfaringer i friluft, uavhengig av privat økonomi.

Asphaugen friluftsbarnehage har lange ventelister og er et tilbud foreldrene ønsker til sine barn. Barnehagen har tett samarbeid med skiklubben, skolen og bedrifter i nærmiljøet.

Senja kommune har ingen andre barnehager med friluftsprofil

Dersom regjeringens forslag til styring og finansiering innføres som foreslått i den nye barnehageloven, står barnehagens fremtid på spill.

Senja kommune får makt til å kutte private barnehageplasser, og dermed avgjøre våres driftsmarginer og eksistensgrunnlag, uavhengig av om foreldrene ønsker å ha barna sine her, mens de i stedet kan fylle opp plasser i egne kommunale barnehager.

FJÆRA: - Barnehagen har friluftsliv-profil, og har investert i både utstyr, lavvoer, fjæratomt og utstyr til barna for både å kunne være mye ute på tur, skriver Grete Berg Fosseng. Foto: Privat

For Asphaugen friluftsbarnehage kan det blant annet bety at Senja kommune vil legge ned plasser i Asphaugen friluftsbarnehage for å sikre at den nye planlagte barnehagen i Vangsvik skal få fylt opp sine avdelinger — uavhengig av hvilken barnehage foreldrene ønsker å ha barna sine i.

Senja kommune har ingen andre barnehager med friluftsprofil. Det vil være et stort tap for kommunen, for barn og foreldre og for barnehagesektoren dersom Asphaugen friluftsbarnehage mister sin eksistens, eventuelt blir tvunget til å selge.

Dette er noe av konsekvensen for private barnehager, for barna og for foreldrene, dersom regjeringens forslag om ny barnehagelov blir innført og kommunen får styring av barnehagesektoren:

  • Gi kommunene adgang til å redusere antall plasser i private barnehager hvert tiende år. Et nedtrekk i antall plasser kan skje uavhengig av hvor mange søkere det er til barnehagen. Kommunen skal varsle om reduksjon i antall plasser minst to år før endringen trer i kraft.

  • Fjerne de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager og erstatte det med kommunale forskrifter. Dette inkluderer lokale regler for beregning av pensjonstilskudd og eiendomstilskudd (tidligere kapitaltilskudd).

  • Gi kommunene rett til å bestemme minimum antall timer åpent daglig, og maksimalt antall uker feriestengt, i private barnehager.

  • Gi kommunene rett til å stille vilkår (for eksempel om profil eller driftsform) ved godkjenning av nye private barnehager.

  • Gi kommunene rett til å sette et tak for hvor mye private barnehager kan ta i kostpenger.

  • Gi kommunene mulighet til å ha egne forskrifter om prioriteringer av barn ved opptak.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her