Vi ønsker å tenke nytt og utenfor den berømte boksen. Som belyst tidligere er barn og ungdom noe vi må prioritere, et trygt og godt oppvekstmiljø. Det legger premissene for livet videre. Første valgløfte er en garantert barne- og ungdomsmillion. Èn million kroner skal barn og unge selv få bestemme hva pengene skal brukes til.

For eksempel kan ungdomsrådet og foreldrenes arbeidsutvalg bestemme enten hver for seg eller sammen hvordan pengene skal disponeres. Det er mulig å dele opp midlene slik at de kan forvalte halvparten hver. Hovedpoenget her er at vi stoler på at barn og unge og FAU selv vet best hva de ønsker. Det trenger de ikke politikere til, vi må bruke de beste tilgjengelige ekspertene, nemlig barn og unge.

Tenker det vil øke engasjementet og skape større tilhørighet og samhold, noe barn og unge i bygda forhåpentligvis vil sette stor pris på og få et godt eierforhold til. I første omgang som et engangsbeløp, men gjerne en varig ordning med årlige beløp som barn og unge får disponere selv. Skal være forsiktig med å anslå eksakt, men gjerne èn million årlig om økonomien tilsier det (rundt tall som er enkelt å huske).

Dette er nødvendig og noe barn og unge vil huske, dra veldig god nytte av og kanskje gjøre at de kommer tilbake til bygda etter utdannelse, eller at de av andre grunner bor utenfor Sørreisa en periode. Så kommer vi til spørsmål om finansiering, hvor skal pengene tas fra? Det er alltid rom og muligheter i budsjett, her kan pengene flyttes fra det ene til det andre og sirkulere rundt slik at vi oppnår ting vi ønsker.

Vi skal være lyttende, ærlige og stå på for Sørreisa

Finnes ikke utfordringer, bare løsninger tenker vi. Disposisjonsfond er en mulighet, der er pengene i dag, men vi liker ikke å bruke buffermidler når det kan hentes fra andre poster. Det er i dag satt av penger til innkjøp av iPad til i 5.-7. trinn, faktisk èn million kroner i budsjett- og økonomiplan 2023-2026. Her kan pengene hentes fra.

Jeg jobber selv som lærer, og det blir litt smør på flesk å ha både egen iPad og datamaskin i tillegg til fysiske lærebøker. Selvfølgelig skal vi ivareta elevenes behov for å skaffe seg digital kompetanse, men egen iPad og datamaskin, vel. La oss heller bruke èn million på barn og unge, og at de får disponere disse pengene selv.

Det andre valgløftet Sørreisa Høyre skal gjennomføre er å skaffe oppdaterte lærebøker på alle trinn i Sørreisa-skolen, det er et stort etterslep på innkjøp av læremidler som er tilpasset de nye læreplanene. Pengene skal være minst dobbelt så mye som kommunedirektør har satt i budsjett som et engangsbeløp. Det ligger forslag om et engangstilskudd i 2023 på 250.000 kroner til å styrke skolens budsjett for læremidler.

LØFTE 2: - Det andre valgløftet Sørreisa Høyre skal gjennomføre er å skaffe oppdaterte lærebøker på alle trinn i Sørreisa-skolen, det er et stort etterslep på innkjøp av læremidler som er tilpasset de nye læreplanene, skriver Espen Estensen. Bildet viser en befaring på nyskolen i Sørreisa på nyåret. Foto: Ida Larsen

Nye læreplaner i skolen ble tatt i bruk høsten 2020, nå er det på høy tid å gi elevene og lærerne oppdaterte læremidler. Dette skulle helt klart vært på plass allerede høsten 2020. Alternativet er at lærerne står i kø ved kopieringsmaskinen, tid de heller skulle brukt på forberedelser til undervisning og andre oppgaver. Og igjen, hvor skal pengene tas fra? Det må være det spørsmålet som alle spør om når forslag/tiltak kommer på bordet. Disposisjonsfondet skal få være i fred, det er til uforutsette utgifter.

Sørreisa Høyre sin drøm er å selge det kommunale fibernettet. Overskuddsmidler skal lett kunne dekke innkjøp av læremidler til alle elever i Sørreisa-skolen, la andre aktører gjøre det de er gode på (ref. drifte fibernett), så skal vi i kommunen konsentrere oss mer om kjerneoppgavene.

I våre øyne er det absolutt å gi ungdommen ansvar og muligheter til å selv bestemme og gi de like muligheter i skolesystemet gjennom innkjøp av læremidler tilpasset de nye læreplanene (som for øvrig ikke er så nye lengre, de er faktisk tre år). Ved salg av fibernett har vi også god startkapital for bygging av ny svømmehall, som Sørreisa Høyre tidligere har tatt til ordet for og ønsker fortgang på. Alle nevnte situasjoner blir mer kritiske for hver dag som går, så her gjelder det å handle så raskt som overhodet mulig.

I disse dager har vi levert ut flyers til samtlige husstander i kommunen. Dette er en liten utdypning av hvordan vi tenker og vår måte å løse saker på. I denne saken har vi konsentrert oss om barn og unge. Vi er fullstendig klar over at kommunen også har andre sektorer og saker som trenger gode løsninger. Det er akkurat det vi vil oppnå i Sørreisa Høyre, gode løsninger ved bruk av sunn fornuft også i andre sektorer som eldreomsorg, næringsliv, idrett, planer med mer.

Vi skal være lyttende, ærlige og stå på for Sørreisa. Men for å kunne gjennomføre våre nye tanker og ideer er vi avhengig av at velgerne stemmer på Sørreisa Høyre – la friske ansikter slippe til i politikken i bygda. Vi har samlet folk med veldig ulik kompetanse, og er veldig klar for å ta fatt vervene, også vervet som ordfører i Sørreisa kommune. Bruk din stemme — og godt valg!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her