Varsellampene rundt helsesektoren blinker stadig heftigere. Både samfunnsanalytikerne og Sykepleierforbundet er tydelige på at dagens metode overhodet ikke ruster samfunnet mot eldrebølgen eller fremtiden for øvrig. Det varsles kollaps om ikke kursen legges om. Intet mindre.

Et paradoksalt forvarsel er statens drastiske kuttplaner i Helse Nord, som handler om alvorlig personalmangel. Samtidig som stadig flere fagfolk rømmer skuta jo mer sektoren uthules, marginaliseres og raderes.

Bedre er det ikke på kommunalt nivå, der strutsens metode er litt for lettvint å ty til. Selv om alle vet at det det er rundt om i distriktene de mange eldre først og fremst vil trenge sykehjemsplasser, pleiere og tilrettelegging, trykker man hodet i sanda og legger ned de spesialiserte døgnplassene. Alarmen har gått fra alle kompetente hold, til døve ører. Er det egentlig enda mulig å unngå at den norske helseskuta havarerer?

Alternativet er å fortsette som før. Kaste millioner etter dyre vikarbyråer, mens grunnmuren slår stadig større sprekker

Ja. Men det krever bråvåkning i både kommunalt og statlig styrhus. Evne og vilje til å se realitetene bak ønskebudsjetter og gammel vane. Samt en helt annen verdivurdering av helsepersonell. Her er oppskriften som har vært vellykket når den har vært utprøvd i mindre skala:

1. Innse at helsesektoren lekker personell fordi arbeidsforholdene suger. I dag finnes det for eksempel 17 000 sykepleiere i andre jobber, mens rekrutteringen ut av yrket fortsetter i rakettfart. Sørg for å bli den attraktive arbeidsgiveren som både beholder, men også lokker tilbake fagfolk. De neste punktene handler om hvordan lykkes med dette.

2. Øk stillingstettheten. Tilby fulle stillinger. Ikke aksepter ufaglærte der det skal være kompetent helsepersonell. Øk lønna, den er passe når samtlige stillinger igjen er besatt. Da vet vi også hva markedsverdien på helsepersonell egentlig er.

Ina Gravem Johansen Foto: Aliona Pazdniakova

3. Stopp saboteringen av helsetjenester. Bygg flere spesialiserte sykehjems- og psykiatriplasser istedenfor å legge ned mangelvaren. Stopp sentraliseringen og pulveriseringen av distriktenes fagmiljø og behandlingstilbud. En seriøs arbeidsgiver utvikler fremfor å avvikle.

4. Respekter loven. Helsepersonell er utdannet og forpliktet til å kartlegge pasientens bredde av behov, og imøtekomme disse helhetlig. Uten fasiliteter og nok kompetente kolleger blir oppgavene umulig og uforsvarlige. Så lenge ansatte fortsetter å melde om manglende pauser og ufrivillig overtid er personaltettheten alt for lav.

5. Pengene på bordet. I dag er verken kommuner eller stat villig til å betale det forsvarlige helsetjenester, eller helsepersonell egentlig koster. Når helsebudsjetter alltid sprenges, ventelistegarantier brytes og det mangler søkere omtrent overalt, er det fordi arbeidsgiveren klamrer seg til vrangforestillingen om at helsesektoren burde koste langt mindre enn den i realiteten gjør. Rykk hodet opp av sanda og innse at sektoren krever betydelig større budsjett.

6. I tillegg til at lønnsnivået til helsepersonell må opp, må kommuner og helseforetak hoste opp ekstra bonuspakker til både nyansatte og trofaste slitere for å rekruttere og beholde. Det smerter åpenbart å gi en kvinnedominert sektor et økonomisk kjempeløft, men når hjerneslaget rammer er det verken advokaten, ingeniører eller laksebestillingen til Japan som redder livet ditt. Helsepersonell er uvurderlig beredskap, de skal verdsettes deretter.

7. Tilrettelegging av turnus. Ofte er dagens turnuser med et stadig krav om overtid, uforenelig med familieliv. Stavanger sykehus har med stort hell testet tilrettelegging av turnus. Individuelle hensyn tas og sykepleieren som også er alenemor blir i jobben fordi hun når barnehage, middag og tid med ungene.

8. Medvirkning. Slutt med løgn og manipulering i høringsprosesser. Når nye kutt er bestemt bak lukkede dører, ikke lat som om fagfolks og ansattes innspill tas til etterretning. Er du som kommune en ræva arbeidsgiver så stå for det, den stilen kan heldigvis velges bort i neste runde. Eller prøv ut reell medvirkning.

9. Skrot foretaksmodellen. Helsepersonell er gjennom årelang utdanning og praksis allerede drillet i effektiv planlegging og gjennomføring av prosedyrer, behandling og omsorg. Forsvarlig effektivitet, som i noen situasjoner krever å bruke tid. Ufaglærte synsere med stoppeklokke er derimot et verktøy som øker graden av feilbehandling og personalfrafall. Dropp å redusere et komplisert fagfelt til simpel fabrikkdrift og pasienter til varer.

10. Slutt å omtale fagkompetanse som «engler i hvitt». Mange i helsetjenesten tilbys ikke engang arbeidstøy. Vingene bruker hun til å fly fra håpløse arbeidsgivere, så dem ser du bare dragsuget av.

Alternativet er å fortsette som før. Kaste millioner etter dyre vikarbyråer, mens grunnmuren slår stadig større sprekker. Hvis man virkelig velger å gå for kollaps.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her