En regjering som ikke holder et lyntogs fart

Ivar Prestbakmo, Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre, Nord-Norgebanen tog jernbane arbeiderpartiet senterpartiet regjeringa Foto: Trond Sandnes (tegning)