Giftig klima og ansvarsfraskrivelse

REAGERER: Rødt Målselvs May-Tove Pryneid.  Foto: Gjermund Nilssen

meninger

Rødt Målselv reagerer kraftig på at varaordfører Martin Nymo går hardt ut og peker på opposisjonen som skyld i den giftige stemningen i kommunestyremøtene. Her bør den øverste ledelsen ta en titt på seg selv, og deretter begynne å se seg rundt. Og at samtlige fra Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet mener seg uskyldig og heller peker på andre, det er skuffende og skremmende.


Varaordfører Martin Nymo er lei giftig stemning og Muppet show-tendenser i målselvpolitikken:

– Det ser ut som en kampanje for å svekke ordførerens autoritet

Lange møter, flisespikkeri om småting, snubletråder for ordføreren og generelt veldig dårlig stemning mellom posisjonen og opposisjonen. Slik ser målselvpolitikken ut på tur inn i sommeren 2021. Med varaordfører Martin Nymos øyne. Og han er lei av spillet.


En del av problematikken er først og fremst krigen som føres i media-, leserinnlegg og intervjuer i tid og utid bare for å kritisere hverandre løser fint lite, og jeg forstår at det er en selvmotsigelse når dette er et leserinnlegg i en avis, men jeg håper at vi i fremtiden kan samles for samtaler når debattene og klimaet blir for tøft. Og heller bruke media til sunne debatter og for å fremme gode politiske saker. For vi skal fortsatt ha debatter og fortsatt være uenige, ha et brennende engasjement for våre saker og kjempe innbitt for det vi tror på, men vi kan gjøre alt det under bedre forhold.

Og flisespikkeriet, snubletrådene og lange møter, kan det tenkes at det kan ha blitt framprovosert av at ledelsen rett og slett kupper forslag? Og komme med forslag som er nesten identisk, for så å kjøre 12-11, da handler det til syvende og sist om eierskap. Og i saker som utekontakt-saken, så bør vel saken i seg selv være det viktigste framfor eierskapet?

Jeg er helt fersk i gamet, og er mildt sagt sjokkert over stemminga i kommunestyret. Og jeg har prøvd å være med å endre på den, ved å for eksempel gi skryt der jeg mener skryt er fortjent, for å så bli møtt med arroganse og latterliggjøring. Jeg har også valgt å gi kritikk, men heller på bakrommet på en grei måte enn å gå opp på talerstolen. Men det er klart, neste gang jeg vurderer å gi skryt til mine politiske motstandere, så vil jeg nok tenke meg om etter å ha blitt møtt på en dårlig måte sist gang. Er ikke det trist, at ledelsen ikke en gang møter skryt på en anstendig måte?


Advarte mot Muppet show-tendenser

Saken var i utganspunktet en ufarlig budsjettreguleringssak og vedtaket ble enstemmig. Men ordførerens forslag om å bevilge ekstra penger til bygg- og veivedlikehold førte til skarp debatt og Muppet show-advarsel fra varaordføreren i kommunestyret i Målselv.


Når vi har kritisert ledelsen for å ikke involvere alle partiene og ikke gi alle samme informasjon, så blir vi møtt av en lite samlende leder som ikke tar noe selvkritikk for måten ting blir håndtert på.

Samarbeid og klima starter hos ordfører, han skal gå fram som et godt eksempel og lede oss andre. Har vi ikke en samlende leder som inviterer inn til samtaler og samarbeid, så vil denne giftige kulturen fortsette.

Jeg håper vi snart får en invitasjon fra ledelsen, til et møte mellom partiene. Så vi til høsten kan fortsette det viktige arbeidet vårt med gode og tøffe debatter, under bedre forhold. For det er ordføreren som må invitere oss til bordet.