Tilsvar til Stig Magne Hagen:

«Elveadelen» i Målselvvassdraget

URIMELIG: - Totalt urimelig og frekt at vi opplever å bli kalt «elveadel», skriver Tor Nymo.   Foto: Marius Karlsen

meninger

Under overskriftene «Kystbefolkningen føler seg overkjørt» og «Kystfolket er rasende» gir Stig Magne Hagen uttrykk for en formidabel frustrasjon i eget leserinnlegg og gjennom intervju i Folkebladet. Saken gjelder et vedtak i kommunen om forlengelse av elvegrensen mot sjøen i Målselva.

Jeg kom hjem fra en fjorten dagers opphold sør i landet for et par dager siden, og har akkurat lest om saken i media. For å gjøre en ting helt klart: Jeg tar ikke standpunkt til selve saken og vedtaket i Målselv kommune, bortsett fra at jeg leser at Senterpartiets Petter Karlsen på en sterk og klar måte forklarer begrunnelsen og de faktiske forhold i saken.


Grenseflyttingen mellom sjø og elv på Målsnes:

Kystfolket er rasende


Men jeg reagerer kraftig på språkbruken i uttalelsene. Det er en språkbruk som er sterk poraliserende og legger i praksis opp til å sette innbyggerne i kommunen opp mot hverandre. Måten saken blåses opp på, gjør at korona-pandemien blir en bagatell i sammenheng. Overdrivelsene i innlegget, som om at endringene betyr at «Kystfolket som berøres av endringene ved å flytte grense mellom elv og sjø midtfjords, gjør innbyggerne indignert, skuffet og forbannet på kommunestyret», bidrar ikke akkurat til at befolkningen opplever vedtaket som en naturkatastrofe. Heller ikke uttalelsen om at Samarbeidsutvalget for Målselvassdraget og grunneierne oppover dalen vil stenge kystfolket ute fra naturlige fiskeområder. Denne uttalelsen er i beste fall rendyrka sludder og direkte usant.

Så til språkbruken: For å si det med en gang, så bryr jeg meg fint lite at Senterpartiet får sitt pass påskrevet, ikke bare en gang, for ikke å lytte til folket. Ap i Målselv har jo på ingen måte akseptert valgnederlaget i kommunen, og revansjelysten er fortsatt sterk og klar.

Men når det sies at på folkemunne opplever Hagen at det snakkes om «Elveadelen» som den dominerende interessegruppa i Målselv kommune, så må vel bunnen være nådd. Det er en stempling av store deler av innbyggerne som både er primitiv og direkte stygg! Jeg og flere med meg, tror og er rimelig sikker på at denne stemplingen, og innlegget i sin helhet, ikke er representativ for det Stig Magne Hagen står for. Vi opplever Stig Magne som en sympatisk og raus person som er fullstendig fjern fra den simple retorikken som preger innleggene. Derimot har jeg en klar følelse av at gruppelederen i Målselv Ap, fra Målsnes, og et overivrig medlem fra Ap som valgnatta gjorde alt som sto i hans makt for å hindre at Sp skulle få ordføreren, har vært ivrige bidragsydere til innleggene!


Opplever at forlengelsen av Målselva skaper harme i kystdelen av Målselv:

– Kystbefolkninga føler seg overkjørt av elveeierne

Stig Magne Hagen er fortørnet over at kommunestyreflertallet i Målselv gikk inn for å forlenge Målselva og forkorte Målselvfjorden ved Målsnes. Og han opplever at kystbefolkninga i Målselv forstår lite av elveforlengelsen og føler seg overkjørt av kommunen.


Målselva har gjennom flere år vært en av landets beste lakseelver. Hvordan har så det skjedd? Ikke gjennom det som var oppslaget i Nye Troms sist sommer, om at Gjelsten skal ha all ære for at elva er en av de beste i landet. Han har bidratt gjennom oppkjøp av kvoter i sjøen, og er en sympatisk og human laksefisker som vi setter stor pris på. Det er imidlertid grunneierne og deres elveeierlag som så avgjort skal ha hovedæra for den forvaltninga gjennom flere titals år som er årsaken til at Målselva har vært en topp lakseelv gjennom så mange år.

Jeg vet at tusener av timer er nedlagt av grunneierne til dugnad, ikke minst i laksetrappa. Der vi fikk støpt den første forstøtningsmuren mot utrasing, fikk støpt terskler i selve trappa, renska trappa for stein osv. Elveeierlagene har også hatt et nært samarbeid med fiskeforvalteren hos fylkesmannen med forslag om begrensninger av fiske, oppsetting av teller i trappa. Vært en vaktbikkje for at Tromskraft fulgte konsejonsvilkårene for kjøring av kraftverket. I det hele tatt gjort det som skal til for en skikkelig god forvaltning av Målselva. Etter at Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget ble etablert for mange år siden har samarbeidet mellom alle elveeierlagene i elva fungert eksemplarisk, til beste for forvaltningen av elva.

Dette har jeg tatt med for å beskrive hvor totalt urimelig og frekt vi alle opplever å bli kalt «elveadel». Til slutt vil jeg uttrykke ønske om et fremtidig godt samarbeid mellom sjø-og elvefiskere. God sommer til dere alle!