1. Hva slags rett er gazpacho?

2. Fra hvilket land kommer tennisspilleren Rafael Nadal?

3. I hvilken idrett brukes en kårde, florett og sabel?

4. Hvilket navn var Norma Jeane Baker bedre kjent under?

5. Hvilken kunstner er kjent for å ha belagt en hodeskalle med diamanter?

6. I hvilket land er Belfast hovedstad?

7. Hvem la det vitenskapelige grunnlaget for dagens evolusjonsteori?

8. Hvilken idrett driver Noriaki Kasai (51) med?

9. Hva kalles et ord som blir satt sammen til et nytt ord ved å stokke om på bokstavene?

10. Hva heter nabobyen til Andeby?

11. I hvilket land er Vilnius hovedstad?

12. Hva er den såkalte sperregrensen i forbindelse valg satt til?

13. Hvilket år debuterte John Carew på A-landslaget i fotball?

14. I hvilket fylke ligger kommunen Siljan og Tokke?

15. Hva er Mini Jakobsens egentlig fornavn?

16. Hvilken retning innen malerkunsten var Claude Monet viktig for utviklingen av?

17. I hvilket land produseres Campari?

18. Hvilken verdi har en knekt i kortspillet Blackjack?

19. Hvilket jubileum feiret Universitetet i Oslo i 2011?

20. Hva står forkortelsen NUPI for?

21. Hva kalles et lån som nedbetales med like store terminbeløp helt til det er innfridd?

22. Hvilket år ble Blitz i Oslo dannet?

23. Hva er den generelle fartsgrensen i norske byer og tettsteder?

24. Hva er et annet navn for sjøpapegøye?

25. Hvilken filmfestival er også kjent under forkortelsen BIFF?

26. I hvilket band spiller William Kristoffersen?

27. Hva het Høyres første kvinnelige partileder?

28. Hva er det norske navnet på dyret Alces alces?

29. Hva heter Finlands nye president?

30. Under hvilket navn er gitarist Rolf Ågrim Tekrø bedre kjent?

31. Hvilke farger består det samiske flagget av?

32. Hva heter a-ha-låten som var tittelmelodien i en James Bond-film?

33. Hvilken øy er verdens største?

34. Hva står KRLE for når det er snakk om et skolefag?

35. I hvilken kommune ligger Finse stasjon på Bergensbanen?

36. Hva heter den forrige statsministeren i Norge? (før Jonas Gahr Støre)

37. Når ble ChatGPT lansert og tatt i bruk for allmennheten for første gang?

38. Hvor høyt er Eiffeltårnet i Paris?

39. I hvilken amerikansk delstat ligger Grand Canyon?

40. I hvilket hav befinner Marianergropen (verdens dypeste dyphavsgrop) seg?