Fotominne: Flyttet ut av fjellet som de siste i landet