Fotominne: Lyste opp — etter 60 år på havbunnen

foto