Fotominne: Bestyrerinne på pleiehjemmet

foto
Astrid Karlstad var bestyrerinne ved Midtfylkets pleiehjem på Gibostad. Dette bildet av henne er tatt inne på arbeidsstua i juli 1967. Foto: Folkebladet