Disse fire dyktige damene har alle én ting til felles — de kommer fra Lavangen