foto
GLASS-SKÅR BLIR KUNST: Kunstneren Selma Köchling lager skulpturer av glass-skår funnet i fjæra på Lavangsnes. Foto: Kirsten Nystrand

Setter Lavangsnes på kunstkartet