Fotominne: Isbrann på fotballbaner gjorde katastrofe-skader

foto