Fotominne: Vei og eiendom rasert av vannmasser

foto