Fotominne: Samlet Midt-Troms til ett avfallsrike

foto