foto
DET LANGE ÅRET: For ordfører Marit Alvig Espenes har det vært et annerledes år etter at faren Rolf fikk hjerneslag i februar. Nye livsfaser gir nye roller, både privat, som pårørende og i politikken. Foto: Arne Ivar Hanssen

– Har lært meg nye sider ved ordførerrollen som er viktigere nå enn før