Fotominne: Rekordår for bønder — plassproblemer i siloen

foto