Myndighetene med ny kompensasjonsordning til idretten:

– Denne nye tiltakspakken treffer mye bedre

Torsdag kom meldingen om at myndighetene nå velger å gi ut en ny krisepakke til idretten. Denne skal inkludere muligheten for å få dekket inntektsbortfall for idrettslag som eier og drifter egne idrettsanlegg.

NY STØTTE: Organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms og Finnmark idrettskrets kunne meddele at det nå kan søkes om penger på flere grunnlag.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

sport

Hovedintensjonen med ordningen er å kompensere frivilligheten og idretten for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av statlige myndigheters smitteverntiltak. Ordningen gjelder for arrangementer/aktiviteter planlagt gjennomført i perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Det skriver Sylvi Ofstad i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.


Breddefotballen og koronapandemien:

Venter på statsrådens fløytesignal

KRONIKK


Skal dekke mer

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap idretten har og har hatt som følge korona-utbruddet. For eksempel inntekter fra svømmekurs, håndballskoler og fotballakademi, kiosksalg og parkeringsinntekter ved avlyste arrangement, skrives det.