Arena Bardufoss vokser seg større

Med god hjelp fra Sparebanken Nord-Norges samfunnsløfte vil det komme enda flere anlegg på Rustahøgda på Bardufoss den kommende tida.

Fra venstre: Stig Magne Hagen (Arena Bardufoss), Erling Andreassen (Daglig leder BOIF), Monica Stenbakken (Idrettskonsulent Målselv kommune) og Thomas Valnes (BOIF allidrett).  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

sport

BOIF har fått 305 500 kroner fra Samfunnsløftet og er valgt ut blant 39 søkere i Nord-Norge. Pengene er øremerket basisanlegg for skilek og har en total kostnadsramme på nesten 500.000.

Håper å være ferdig til høsten

Det skal været permanent område som er klart fra barmark. Noen av midlene vil brukes til å bygge opp kuler og formasjoner, slik at det blir mindre snøflytting på vinteren og lettere å tråkke det ned. I tillegg har de søkt om tilskudd til materiell. Sannsynligvis vil anlegget bli etablert i amundrommet, som ligger like ved lysløypenettet på Bardufoss.