Redaksjonelle retningslinjer

Folkebladet og Folkebladets redaksjonelle medarbeidere (redaktører, journalister og fotografer) følger Redaktørplakaten og jobber i henhold til Vær varsom-plakaten.

Klikk for å se Redaktørplakaten

Klikk for å se Vær varsom-plakaten

Klikk for å lese om personvern

Kunstig intelligens

Redaksjonelle retningslinjer for kunstig intelligens (KI) i Folkebladet

KI-teknologien er i rask endring, og Folkebladets retningslinjer skal derfor revurderes fortløpende.

  • Første hovedregel er at Folkebladets journalister skal forholde seg til bruk av tekst, video, bilder, lyd og annet innhold skapt ved hjelp av KI (generativ KI) på samme måte som andre kilder til informasjon; med åpen nysgjerrighet og med varsomhet.

  • Andre hovedregel er at bruk av generativ KI manuelt godkjennes før publisering. Unntak merkes tydelig.

  • Tredje hovedregel er at Folkebladet ikke skal bruke KI til å generere fotorealistiske bilder. Bruk av KI-generert innhold må aldri rokke ved det journalistiske fotografiets troverdighet. Folkebladet skal unngå å bruke KI til å forbedre/redigere fotografier og video, utover tradisjonell bildebehandling og beskjæring.

Folkebladet kan derimot bruke KI til å generere illustrasjoner/grafikk/modeller. Dette skal i så fall merkes tydelig, og inntil videre konkret godkjennes av redaktør.

  • Fjerde hovedregel er at KI-generert innhold skal merkes tydelig, og på en måte som er forståelig.

  • Femte hovedregel er at Folkebladets journalister i utgangspunktet kun bør dele materiale som er godkjent for umiddelbart publisering på Folkebladets flater med KI-tjenester.

Kildeopplysninger, personopplysninger eller sensitive opplysninger skal ikke deles med KI-tjenester uten godkjenning fra avdelingsleder, redaktør eller sikkerhetssjef.