Flytter hjem og blir ny leder for Kalottspel

foto