– Når julen er et av de største høydepunktene i kirkeåret, er det helt naturlig å synge ut