– Med ærefrykt du tar imot en bluesgitarist av en slik størrelse