Innholdsrikt Lavangsminne 2023: – Rundt 100 dugnadstimer har det nok gått med