Kultur

Tilbyr en kunstfylt oase i julestria

Det arbeides hektisk i dagene i forkant. Tirsdag skal imidlertid igjen produktene fra rundt 20 forskjellige kunstnere være oppe til utstilling. Uttrykket spenner fra bilder til keramisk brukskunst. Foto: Privat