– Jeg vil tro at de som kommer på konserten, kjenner sangene