– Ønsker å formidle musikk slik at den rører dem som hører på

foto