Ungdomsklubb fikk gavemidler — starter eget prosjekt

foto