Når kulturprisen også kommer med et savn: – Kanskje er Rikard med oss